HET
REGLEMENT

Onze velden staan onder permanent cameratoezicht.  De toegang tot de velden is voorbehouden voor pay-to-play spelers die het veld vooraf via Playtomic hebben gereserveerd.  Bij inbreuk hierop heeft de club het recht om overtreders de toegang tot de club definitief te weigeren.

Het is niet toegestaan om elektronisch versterkte muziek te spelen noch dergelijke geluidsoverlast te veroorzaken binnen de omgeving van onze club.

Respecteer onze openingsuren en houd te allen tijde rekening met onze buren om de goede verstandhouding te bewaren.

Padelclub Circuit Zolder BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond onze club.

Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur dienen met zorg behandeld te worden. Bij opzettelijk toegebrachte beschadiging zal de persoon in kwestie aansprakelijk worden gesteld om deze schade te vergoeden.

Wij hanteren een nultolerantie met betrekking tot geweld en drugs op onze club.

Houd je hond steeds aan de leiband.

Matig je snelheid op de parking voor de veiligheid van onze spelers en hun kinderen.

Ouders houden hun kinderen steeds in de gaten. De kinderen mogen naar hartenlust spelen op de omliggende speeltuigen maar niet op de velden.

Gelieve je afval steeds in de voorziene vuilnisbakken te deponeren en geen glazen mee te nemen naar de velden. Enkel plastic flessen zijn hier toegelaten.

HET
REGLEMENT

Onze velden staan onder permanent cameratoezicht.  De toegang tot de velden is voorbehouden voor pay-to-play spelers die het veld vooraf via Playtomic hebben gereserveerd.  Bij inbreuk hierop heeft de club het recht om overtreders de toegang tot de club definitief te weigeren.

Het is niet toegestaan om elektronisch versterkte muziek te spelen noch dergelijke geluidsoverlast te veroorzaken binnen de omgeving van onze club.

Respecteer onze openingsuren en houd te allen tijde rekening met onze buren om de goede verstandhouding te bewaren.

Padelclub Circuit Zolder BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond onze club.

Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur dienen met zorg behandeld te worden. Bij opzettelijk toegebrachte beschadiging zal de persoon in kwestie aansprakelijk worden gesteld om deze schade te vergoeden.

Wij hanteren een nultolerantie met betrekking tot geweld en drugs op onze club.

Houd je hond steeds aan de leiband.

Matig je snelheid op de parking voor de veiligheid van onze spelers en hun kinderen.

Ouders houden hun kinderen steeds in de gaten. De kinderen mogen naar hartenlust spelen op de omliggende speeltuigen maar niet op de velden.

Gelieve je afval steeds in de voorziene vuilnisbakken te deponeren en geen glazen mee te nemen naar de velden. Enkel plastic flessen zijn hier toegelaten.

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.